Puanlama

Her bir kriter için aşağıda belirtilen ağırlıklarda değerlendirme yapılır ve toplam puan 100 üzerinden verilir.
  • 1- Özgün olma (%30)
  • 2- Projenin çevresel, sosyal ve ekonomik katkısı (%30)
  • 3- Pazarda Talep Görme (%15)
  • 4- Sürdürülebilir Olma (%25)
Ön Değerlendirme Jürisi, başvurunun “Özgün olma” ve “Projenin çevresel, sosyal ve ekonomik katkısı” kriterlerinden birinden 0 puan alınması durumunda projeyi değerlendirmeden çıkarır.

Puanlama, değerlendirme kriterlerine verilen puanların toplanması ile belirlenecektir.