Ödül Kategorileri

Yarışma 6 kategoride belirlediği en iyi uygulamaları tüm finalistlerin ve SKD üyesi firmaların katılacağı bir ödül töreninde açıklayacaktır.
 • Ödüllerin verileceği kategoriler aşağıdaki gibi olacaktır:
 • KOBİ - En İyi Çevresel İnovatif Uygulama
 • KOBİ - En İyi Sosyal İnovatif Uygulama
 • KOBİ - En İyi Ekonomik İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma - En İyi Çevresel İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma - En İyi Sosyal İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma - En İyi Ekonomik İnovatif Uygulama
İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları ödül kategorilerinde, ödül almaya hak kazanan şirketler, ödül töreninin gerçekleştiği tarihten itibaren İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları logosunu her türlü kurum içi- kurum dışı yayınlarında ve bültenlerinde kullanma hakkına sahip olur.


Görünürlük ve Yayın Hakları

 • Süreç Aralık 2015 tarihinde gerçekleşecek olan ödül töreninde inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarını tanıtmayı ve yaygınlaştımayı hedeflemektedir. Uygulamalara ilişkin başvuru dokümanlarının ve bunlar kullanılarak yapılacak her türlü yayına ilişkin telif haklarının İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ait olduğunu başvuruda bulunan her kurum/kuruluş baştan kabul eder.

 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), başvuruda bulunan sürdürülebilir kalkınma alanında iyi uygulama olarak değerlenebilecek tüm uygulamaları internet, dergi, kitap ve diğer mecralarda ve gerekli gördüğü diğer faaliyetlerinde kullanabilir.

 • Başvuruda bulunan uygulamalar kitap, dergi, internet ya da diğer mecralarda uygulama sahibi kurum/kuruluş tarafından ancak ödül töreninden sonra yayınlanabilir.

 • Başvuru sahipleri, uygulamalarının iletişim faaliyetlerinde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) adını, kısaltmalarını ve/veya amblemlerini ve ödül töreninden sonra kullanabilir.