2015 FİNALE KALAN UYGULAMALAR

Kobi Kategorisi
Çevresel


Çevresel İnovatif Uygulama:

Positive Sürdürülebilir Enerji Yazılım Müşavirlik Yatırım ve Bağımsız Denetim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Proje:

EnBeacon. Enerji Tüketiminde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Proje Özeti:

Proje, "konut ve ticari binalarda enerjinin ne kadar tüketildiği değil nasıl tüketildiği önemlidir" fikrinden yola çıkıyor. Binalarda insan davranışlarının enerji tüketimine etkisi %20-25 arasında değişmektedir. Burada önemli olan bir binada otomasyon sisteminin pahalı olmasından çok o binanın yaşam döngüsünün, bina ve insanların kullanım alışkanlıklarının tespiti ,çevresel faktörlerin (iklim şartları, gün ışığı zamanı) bina enerji tüketimine etkisinin analiz edilmesidir. Bu anlamda geliştirilen bulut tabanlı yazılım ve IoT ( nesnelerin interneti ) teknolojisi ile enerjinin gün içinde nasıl tüketildiği ,kayıp ve yanlış kullanım noktalarının neresi olduğu tespit ediliyor ve gerçek zamanlı olarak rapor alınarak bir binada enerji tüketiminin analiz edilmesi ve statik değil dinamik ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi sağlayan bir sistem oluşturuluyor. Bu sayede binalarda enerji tüketimi azaltılarak karbon ayak izi düşürülüyor ve Türkiye'nin en önemli cari açığı olan enerji giderlerinin %20 ile %25 oranında azaltılabileceği öngörülüyor.


Çevresel İnovatif Uygulama:

DKM İnşaat Taah.ve Danışmanlık Pazarlama San.ve Tic.Ltd.Şti.

Proje:

İkinci Kalite Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemesi Atığını Geri Dönüştürerek Darbe Sesi Yalıtım Membranı Eldesi ve Ürün Çeşitlendirmesi

Proje Özeti:

İkinci kalite elastomerik kauçuk esaslı ısı yalıtım malzemesi atığı farklı boyutlarda granüle edilerek, mikserde poliüretan bazlı bağlayıcı ile karıştırıldıktan sonra kalıplanarak preslenir. Farklı yoğunluklarda elde edilen mamuller müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun kalınlık ve yüzey şekillendirme işlemleri sonucunda darbe sesi yalıtımı için yangına mukavim, ısı yalıtımı da sağlayan çevreci ürünler olarak kullanıma hazır hale getirilir. Böylece yüzde yüz geri dönüşümlü, ithal ürünlere göre daha yakın mesafeden temin edileceği için karbondioksit emisyon değerlerini minimuma indirgeyerek LEED ve BREEAM puanlamasında katkı sağlayan, 2002/49/EC Direktifine göre hazırlanan Gürültü Yönetmeliklerine ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uygun ve daha ekonomik bir ürün olarak pazara sunulmuştur.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Çevreci Eczacılar Kooperatifi

Proje:

Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi (Atık İlaç Hareketi)

Proje Özeti:

Atık ilaçların çöplere veya kanalizasyona atılarak yanlış imhası, çevre ve insan sağlığı açısından dünya çapında bir sorundur. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik, eczacılara eczanelerindeki miadı dolan ilaçlarının lisanslı imha tesislerinde imhasını zorunlu tutmaktadır. 2009 yılında başlatılan bu projeyle, hem bireylerin kullanmadığı hem de eczanelerin miadı dolan ilaçlarının EDAK lojistik desteği ile toplanıp, İzmir Buca Belediyesi'nin sağladığı depoda biriktirilerek lisanslı tesislerde imhası sağlanmakta, okullarda akılcı ve atık ilaç konusunda verilen eğitimlerle, bilinçlendirme ve alışkanlık kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.
Ekonomik


Çevresel İnovatif Uygulama:

Elektronet Bilgisayar Kontrol ve Haberleşme Sistemleri Dan.San.Tic. A.Ş.

Proje:

Akıllı, Yerli Otomatik Para Çekme Makinası (ATM) Üretilmesi

Proje Özeti:

Proje günümüzde ticari bankalar ile finans kuruluşlarının en önemli dağıtım kanalı olan Otomatik Vezne Makinaları ya da kısaca ATM'lerin (Automated Teller Machine) yerli üretimle üretilmesini ve teknolojinin gerektirdiği tüm teknik ve işlevsel özellikleri kapsayan bu alanda uluslararası firmalarla rekabet edebilen ilk ulusal cihazın piyasaya sürülmesini kapsamaktadır.
Sosyal


Çevresel İnovatif Uygulama:

Alternatif Yaşam Derneği İktisadi İşletmesi (AYDER)

Proje:

Düşler Akademisi Kaş

Proje Özeti:

Düşler Akademisi Kaş (DA Kaş), engelli bireyler başta olmak üzere toplumsal dışlanmaya maruz kalan tüm bireylerin sanat ve spor yoluyla entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş bir köy akademisidir. Sahip olduğu gelir getirici modelleriyle DA Kaş bir sosyal girişim modelidir. Alternative Camp, Sosyal Girişim Parkı, Ekolojik Yaşam ve Düşler Akademisi olarak dört farklı konseptte çalışmalarını yürütmektedir. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yerel halk, yerli ve uluslararası gönüllü ağı ile tüm dışlanmış grupları bir araya getiren DA Kaş'ın kurumsal kültürünün en temel yapı taşı kapsayıcılıktır. Alternatif Kamp Mayıs-Kasım ayları boyunca farklı engel grupları ve dezavantajlı bireylere birer haftalık ücretsiz kamp hizmeti sağlamaktadır. Sosyal Girişim Parkı konseptiyle öğrenciler, kurumsal sektör çalışanları ve her türlü sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimciliğin temelleri ve uygulaması, engelliliğe doğru yaklaşım, gönüllülük gibi konularda eğitimler verilmekte ve alt projeler üretilmektedir. Ekolojik yaşam prensiplerini benimseyen akademi, elektriğinin bir bölümünü güneş panelleriyle, mutfak ihtiyaçlarının bir bölümüne da dört dönümlük arazide doğal yöntemlerle yetişen meyve sebzelerle sağlamaktadır. Aynı zamanda düzenlenen çeşitli eğitim, sanat programları ve etkinliklerle köy ve Kaş yerel halkı da akademiden faydalanmaktadır.
Büyük Şirket Kategorisi
Çevresel


Çevresel İnovatif Uygulama:

Arçelik A.Ş.

Proje:

Arçelik A.Ş.'de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Yönetimi

Proje Özeti:

Arçelik, faaliyetlerini "Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu" (GÜS) çerçevesinde ve sürdürülebilirlik esaslarını dikkate alarak yürütmektedir. Ürünlerini üretirken çıkan atıklarını kaynağında önlemek veya atık miktarını an aza indirecek entegre atık yöntemi kuralları çerçevesinde yönetmektedir. Arçelik, GÜS kapsamında ürünlerinin doğaya geri kazandırılmasını, birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla yatırım yaparak Bolu ve Eskişehir'de kendi geri dönüşüm tesislerini kurmuş, Türkiye'de AEEE yönetimi uygulamalarının başlatılmasında sektöre liderlik etmiş, öncü ve örnek olmuştur. Türkiye genelinde uygulanan ve "Doğaya Dönüş Başlasın" sloganıyla hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük yenileme hareketi kampanyası 2014 yılında başlatılmıştır. Değiştirme kampanyasında Arçelik ve Beko bayileri ile yetkili servisler tarafından müşterilerden toplanan AEEE'ler geri dönüştürülmek üzere lisanslı tesislere gönderilmiştir. Tesislerde geri dönüştürülen AEEE'lerden elde edilen malzemeler, "Kaynak Verimliliği" (Resource Efficiency) kavramına uygun olarak ekonomiye kazandırılmaktadır.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Ekol Lojistik A.Ş.

Proje:

Intermodel Taşımacılık Projesi

Proje Özeti:

Ekol; çevre dostu, en verimli, dakik ve düşük maliyetli biçimde yükleri bir yerden diğerine taşımak için intermodal taşımacılığı kullanmaktadır. Intermodal taşımacılık, taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü dünyadaki karbondioksit emisyonlarının 28% ini oluşturmaktadır ve bu oranın %35'i yük taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Kurum olarak çevresel etkisi en yüksek olan yük taşımacılığı iş modelini karbon emisyonunu azaltacak şekilde yeniden tasarlayıp intermodal taşıma modeline geçiş yapılmıştır. Bu proje kapsamında 2014 yılı verilerine göre toplamda 69.150.765,921 kg karbondioksit salınım miktarında azaltma sağlanmıştır. Aynı zamanda her ay 850 futbol sahası kadar orman alanı kurtarılmaktadır.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje:

ABC (Adaptive Baloon Control) Projesi

Proje Özeti:

Üretim sahalarında kullanılan büküm makinelerinde enerji tasarrufuna yönelik hazırlanan bir projedir. Direk büküm makinalarında dış ipliğin oluşturmuş olduğu balonun elektronik sistem vasıtası ile verilen açıya göre daraltılıp, çalışan üretim stili bazlı enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tükerim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje:

Atık Su Geri Kazanımı

Proje Özeti:

Kuruluşun ana faaliyet konusu olan kimyasal temizlik ve kozmetik ürünleri üretiminde Ters Osmoz (Reverse Osmosis) sistemi ile elde edilen demineralize su kullanılmaktadır. Ürün formülasyonunun % 65'ini oluşturan su, kuruluş için çok önemli bir çevre boyutudur. Proje devreye alınmadan önce fabrikadaki mevcut teknolojide şebeke suyunun %60'ı demineralize su haline getirilebilmekte fakat %40'ı atık su olarak GOSB arıtma tesisine akıtılmaktaydı. Bu oran, her yıl ortalama 3000 ton suyun atıl olarak arıtma tesisine verilmesi anlamına gelmekteydi. Nisan 2013'te yapılan proje ile bu atık suyun tamamının farklı alanlarda (Soğutma kuleleri, klozet rezervuarları, bahçe sulama) yeniden kullanımı sağlanmıştır. Bu proje Ters Osmoz sisteminin GOSB arıtma tesisine giden hat boruları yağmur suyu deposuna yönlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Atık suların yağmur suyuyla karıştırılması ile yüksek olan iletkenlik değerleri düşürülerek soğutma kulelerinde de kullanımı sağlanmıştır.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Metro Toptancı Market

Proje:

Palamutlar Nerede Projesi

Proje Özeti:

Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri arasında göç eden ve stokları bilinmeyen ticari öneme sahip olan palamut balığının korunmasını amaçlayan sürdürülebilir balıkçılık projesi.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. San. Tic. A.Ş.

Proje:

“O” Karbon Salımlı Sürdürülebilir Maden Stok Sahası Projesi

Proje Özeti:

Öncelikle tesisin modernizasyonunu konu alan proje, çevresel etkilere ve olası iş güvenliği sorunlarına da çözüm sunmaktadır. Proje kapsamında, stok alanlarının konumu optimize edilmiş, böylece iş makinesi ve kamyon çalışma mesafeleri azaltılmıştır. Kapalı stok sahasına aktarmaların triper bant ile yapılması sayesinde motorin sarfiyatı, elleçleme işlemleri ve stok işletme maliyeti düşürülmüştür. Sahada Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmuştur. GES sayesinde mekanizasyonun gerektirdiği elektrik enerjisinin tamamı güneş enerji santralinden karşılanmıştır. Elektrik enerjisinde dışa bağımlı olmayan, kendi kendine yetebilen bir tesis oluşturulmuştur. Ayrıca ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi şebekeye aktarılarak mali kazanç da sağlanmıştır.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

Proje:

Evaporatör Sularının Geri Kazanılması

Proje Özeti:

Süt ve süt ürünleri üretimi sektöründe bir birim çiğ süt işlenirken ürün cinsine bağlı olarak yaklaşık 5 birim suya ihtiyaç duyulmaktadır. uyor. Üretim tesislerinin bulunduğu yerlerde su kaynakları kısıtlı olabilmekte ve derin kuyulardan sağlanan suların kalitesi de farklılık göstermektedir. Suyun işleme, iyileştirme ve arıtma maliyetinin yanı sıra kaliteli su temininin de sıkıntılı olması nedeniyle başlatılan bu proje kapsamında çeşitli araştırmalar yapıldı. Bu araştırmaların sonucunda bir geri kazanım projesi geliştirildi. Süt üretiminde uygulanan evaporasyon işlemi sonucu ortaya çıkan suların geri kazanılarak kule ve kazan besi suyu olarak kullanılmasının verimli olacağı ortaya koyuldu. Yapılan geri kazanım tesisi ile 850 m³/gün ( 310 Bin m³/yıl) atık su geri kazanılarak kazan besi ve kule besi suyu olarak değerlendirildi.
Sosyal


Sosyal İnovatif Uygulama:

Şekerbank T.A.Ş.

Proje:

Şekerbank Aile Çiftçiliği Bankacılığı

Proje Özeti:

Şekerbank, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin toprağını, köyünü bırakıp gitmesini önlemek amacıyla Kasım 2014'te "Aile Çiftçiliği Bankacılığı"nı başlatmıştır. Proje ile tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye, 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan finansman imkanları tanınmıştır. Çiftçi çocuklarının üniversite eğitim giderlerinden hane halkının aylık harcamalarının finansmanına kadar ihtiyaca özel çözümler geliştirilmiştir.


Sosyal İnovatif Uygulama:

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

Proje:

Fıstığımız Bol Olsun Projesi (Antep fıstığı Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi)

Proje Özeti:

Antep fıstığının gen merkezi olan Türkiye, yaklaşık 100.000 ton ile dünya üretiminin %20'sini yetiştirerek dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte, ağaç başına Antep fıstığı üretimi sadece 3 kg ile ağaç başına üretimin 18 ila 20 kg olduğu ABD ve İran'a kıyasla oldukça düşük bir düzeyde bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk Antep fıstıklı çikolatası ve 80 yılı aşkın geçmişi ile sevilen bir marka olan Nestlé DAMAK, TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) işbirliğinde geliştirilen "Fıstığımız Bol Olsun" projesi yaklaşık 210.000 kişinin geçimini sağladığı Antep fıstığının sürdürülebilir üretimini, kalite ve verimliliğini artırmayı ve bölgedeki kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ekonomik


Ekonomik İnovatif Uygulama:

Elif Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje:

"NOsume Energy" Programı Kompressör Isı Geri Kazanım Projesi

Proje Özeti:

'ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni hedefleyen Elif, etkili enerji yönetimi için faaliyetlerini NOsume Energy projesi şemsiyesi altında toplamaktadır. Tamamlanan yeni ısı geri kazanım projesi ile üretim tesisinde kullanılan kompresörlerin ürettiği ısı kullanılarak bu enerji üretim döngüsünde yeniden kullanılmaya başladı. Proje, Atlas Copco işbirliği ve desteği ile mevcut kompresör sistemlerine en son teknoloji ürünü ısı geri kazanım üniteleri entegre edilerek gerçekleştirildi. Bu yeni sistem kompresörlerin attığı ısıyı dönüştürüp bu enerjiyi yeniden üretim döngüsünde kullanarak üretim tesisinin toplam enerji tüketiminde azalma sağlamaktadır. Proje neticesinde, mevcut sistemdeki bir adet sıcak su kazanı devre dışı bırakılarak, yeni sistemin ilk yatırım maliyeti bir yıldan kısa bir sürede karşılandı. Kurulum tamamlandıktan sonra yapılan proje test ve kontrol süreçlerindeki ölçümlere göre uygulamaya konulan yeni sistem 2013 yılında önceki yıla göre ortalama aylık % 30 enerji tasarrufu sağlamıştır. Bu proje ile üretim tesisinin CO2 emisyonu bir yılda 330 ton azalmıştır.


Ekonomik İnovatif Uygulama:

T. Garanti Bankası A. Ş.

Proje:

"Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi" ile Türkiye'nin En Büyük Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Sulama Sisteminin Finanse Edilmesi

Proje Özeti:

İklim değişikliğine uyum açısından büyük önem taşıyan sürdürülebilir sulama tekniklerine sağlanacak "Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi" ile, kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtıldığı damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonu konusundaki ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. İpotek teminatlı, maksimum 60 ay vadeli ve %1,15 faiz oranlı kredinin ödemeleri, hasat dönemlerine göre 3 ya da 6 aylık dönemlerde veya yılda bir olacak şekilde planlanabilmektedir. Kredi başvurularında, standart belgelerin yanı sıra kurulacak olan tarımsal sulama sisteminin maliyetini ve yapısını gösteren proje raporu da istenmektedir. Modern basınçlı sulama sistemi kullanan veya kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınması gibi konulardaki kredi talepleri de bu kredi kapsamında değerlendirilmektedir. Tarımsal sulamada ülkemizde yaşanan en önemli sorun, kaynağından alınan suyun tarım arazisinin bulunduğu alana taşınmasıdır. Bu da ağırlıklı olarak elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ancak elektrik dağıtım firmalarının özelleştirilmesinden sonra tahsilatların aylık yapılması ve dönem dönem elektrik arzında sıkıntı yaşanması çiftçilerimizi tarımsal faaliyetleri sırasında sıkıntıya sokmuştur. Söz konusu proje ile elektrik enerjisi yerine güneş enerjisi kullanılarak hem elektrik ücretinden tasarruf edilmesi, hem de enerji arzında bir darboğazla karşılaşılmaması amaçlanmaktadır. Bu kredi kapsamında Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji ile çalışan verimli tarımsal sulama sistemi kuruldu.


Ekonomik İnovatif Uygulama:

Enerjisa EDAŞ

Proje:

Mobil Krikolu Merkez

Proje Özeti:

Mobilizasyonun hayatımızda daha fazla yer kaplaması; enerji taleplerimizde de ani değişiklikler meydana gelmesine neden oldu. Bu durum yaşayan ve değişen elektrik dağıtım şebekelerinde; yüksek gerilim teçhizatlarının da mobil hale getirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Bu proje kapsamında, hızlı ve kolay monte edilebilen, zorlu zemin şartlarına uygun, ergonomik ve kompakt bir tasarıma sahip, maksimum iş sağlığı ve güvenliği sağlayan, akıllı şebeke yapısına uygun bir tesis üretilmiştir.