2013 FİNALE KALAN UYGULAMALAR

Kobi Kategorisi
Çevresel


Çevresel İnovatif Uygulama:

Ege Orman Vakfı ağaçlandırma ve Ağaç Ürünleri İktisadi İşletmesi (EGEVAK)

Proje:

Orman Alanları Veri Toplama ve Erken Uyarı Sistemi (TELEMETRİ)

Proje özeti:

Yenilikçi bir teknolojik sistem olan Orman Alanları Veri Toplama ve Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile M2M yani makineler arası mobil iletişim teknolojisiyle Türkiye’de ilk model “Ormanları yangından koruma projesi” hayata geçirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanında stratejik öneme sahip orman alanının telemetri sistemi ile GSM şebekesi üzerinden düşük tüketimli ve yıllarca çalışan güneş enerjili bir sistemle korunuyor olması ormanın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Sistem; EGEVAK ve VODAFONE çözüm ortaklığı ile orman yangınları ve yangının çıktığı orman içindeki noktaları erkenden tespit edebiliyor, ilgililerin cep telefonuna SMS ve mail ile uyararak, müdahalenin yangın yayılmadan yapılmasını sağlayabiliyor.
Büyük Şirket Kategorisi
Çevresel


Çevresel İnovatif Uygulama:

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Proje:

Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım Tesisi

Proje özeti:

Akçansa Çimento Çanakkale Fabrikası’nda yüksek ısıda yapılan çimento üretim prosesi gereği atık ısı açığa çıkıyor. 15,2 MW kapasiteli Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım Tesisi sayesinde yıllık 105 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanacak. Kurulan atık ısıdan enerji geri kazanımı tesisi, ihtiyacı olan enerjiyi yine kendi ürettiği elektrik enerjisinden temin edecek. Proje 2011 yılından itibaren Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikası’nda uygulanıyor. Uygulama yapılmadan önce proses gereği atık ısı atmosfere veriliyordu. Akçansa Çanakkale Fabrikası, Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım tesisini Türkiye’de kuran ilk çimento fabrikası oldu. Tesis Avrupa genelindeki tesisler arasında en büyük kapasiteye sahip oldu. Bu tesisin kurulması ve verimli bir şekilde işletiliyor olması, Türkiye çimento sektöründe bu teknolojinin Türkiye’de uygulanabilirliğine dair olumlu bir pozisyon oluşturdu ve öğrenme-uygulama imkanı yarattı. Tesis Türkiye’de de talep gördü, Akçansa Çimento Çanakkale Fabrikası’ndan sonra 6 çimento fabrikasında daha kurulmaya başlandı.


Çevresel İnovatif Uygulama:

ETA Elektronik Taşımacılık Ağı Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Proje:

Türkiye’deki kara nakliye faaliyetlerinin optimizasyonu için kurulan elektronik taşımacılık ağı

Proje özeti:

Türkiye’de karayolu ile yük taşımacılığı, üretim yerinden tüketim mahalline aktarmasız ve hızlı taşıma yapılmasına uygun olması nedeniyle yüzde 88 kullanım oranına sahiptir. Projenin amacı taşımacılık sektöründe hizmet verilen müşteri konumunda yer alan KOBİ'ler tarafına ve hizmet veren "Kamyoncu" tarafına değer yaratmaktır. Proje 2012 yılı Haziran ayı itibarı ile Türkiye’de uygulamaya alındı. Mevcut durumda lojistik firmaları filo planlama ve takip ihtiyaçlarını GPS teknolojisi ile sağlıyor. Gelişen GSM teknolojisi çok daha düşük yatırımlarla ve çok yönlü cihazlarla hem konum bilgisi sağlama hem de haberleşme çözümleri üretebilecek hale geldi. Sektörde yüzde 20 verimlilik kazancı getirmeyi planlayan bu projede hem KOBİ hem de kamyoncu üye sayısının arttırılması ile katma değer yaratmayan süreçler elimine edilerek nakliye sektöründe çığır niteliğinde olacak. Yeni iş modelinin devreye alınmasıyla değişen iş yapış tarzı şirket süreçlerine kazandırılacak. Tüm Türkiye’deki taşıma operasyonlarında verimlilik çalışmaları tespit edilecek.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A. Ş.

Proje:

Türkiye’nin En Çevreci, İlk Elektrikli Otobüsü Tasarım ve Geliştirme Projesi – Doruk Electra

Proje özeti:

Otokar, 2005’ten beri alternatif yakıtlı otobüsler konusunda çalışıyor. Türkiye’nin tamamen elektrikle çalışan ilk otobüsü Doruk Electra (2012) ile bir ilke imza atıldı. Elektrikli Otobüs Doruk Electra’da, araç enerji yönetim ve güç kontrol ünitesi, akü paketi ve kontrol ünitesi, elektrik tahrik motoru, otomatize şanzıman üniteleri yer alıyor. 6-8 saatte şarj edilebilir ve ideal şartlarda 280 km menzile sahip bulunuyor. Sanayi tipi 3 faz elektriğin olduğu her yerde şarj edilebiliyor. Doruk Electra, daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlıyor. İçerdiği 6 vitesli otomatize şanzıman ile benzerlerinden ayrılıyor ve yüksek sürüş performansı sunuyor. Tanıtımı yapıldığı günden bu yana çevreci, sessiz ve yenilikçi özellikleriyle toplumda büyük bir yankı uyandırdı, özellikle kamu kuruluşları ve belediyelerin toplu ulaşımda elektrikli araçlara olan bakış açısını olumlu yönde geliştirdi. İETT bünyesinde saha kullanım koşullarında başarılı bir şekilde test ediliyor. Doruk Electra yurtiçi ve yurt dışından oldukça fazla ilgi görüyor. İnsan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurarak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla örnek bir çalışma özelliği taşıyor.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A. Ş.

Proje:

Elektronik-Atıklardan Araç Altı Görüntüleme Cihazı Tasarım ve İmalatı

Proje özeti:

E-Atık (elektronik atık) kullanım ömrünü tamamlamış, içerisinde bir veya daha fazla elektrik iletim elemanı bulunduran elektrikli aletleri ifade eder. Eski/hurda elektronik cihazlar (elektronik atıklar) dünyada en ciddi katı atık problemidir. Otokar fabrikasında elektronik atıklar kullanılarak güvenlik kapılarında araç altı kontrollerinde kullanılmak üzere e-atıklardan Araç Altı Görüntüleme Cihazı tasarımı yapıldı ve imal edildi. İşçilik dışında maliyeti bulunmayan cihaz, 2012’den bu yana fabrikanın giriş güvenlik kapılarında kullanılıyor. Sadece üretimde değil, bakım ve diğer hizmetlerde de, iç kaynakların en verimli şekilde kullanılarak, doğaya olumsuz etkileri olan elektronik atıkların geri kazanımı ile ekonomiye ve çevreye katkı sağladı. Bu çalışma, elektronik atık firmaları ve atık borsaları da kapsama dahil edilerek genişletilebilir, bir başka ürün için işlevini yitirmiş olan elektronik ekipmanların kullanımı ekonomiye kazandırılması sağlanabilir.


Çevresel İnovatif Uygulama:

Roche Müstahzarları San. A.Ş.

Proje:

Mobil Çalışma Kültürü Oluşturma Projesi

Proje özeti:

Roche Türkiye, 2011’de başlattığı ve halen sürdürdüğü “Mobil Çalışma Kültürü” Projesini iş verimliliğini artırmak ve çevre korumaya destek olmak ana amaçlarıyla geliştirdi. Proje kapsamında dört ana faaliyet yürütüldü. Video-konferans sisteminin iletişim kanalı haline getirilmesi (2011), Merkez çalışanların diz üstü bilgisayarlara geçişinin sağlanması (2011), Merkezi elektronik fax uygulaması (2011), Tüm saha-pazarlama faaliyetinin tablete geçişinin sağlanması (2011). Tablete geçişle basılı materyal için harcanan tutar yüzde 56 düştü. Video konferans sisteminin iletişim kanalı haline gelmesiyle seyahatler azaldığından ulaşım tasarrufu sağlandı. Video konferans sistemine geçilmesiyle çalışanlar için ulaşım kaynaklı riskte azalma söz konusu oldu. Uygulamalar esnasında açığa çıkan kullanılabilir elektronik ekipman ve demirbaşlar, ihtiyaç sahibi kurumlara bağışlanarak kaynakların topluma katkısı için kullanımı sağlandı. Video-konferans sisteminin yeni iletişim aracı olması dolayısıyla ulaşım, doğal kaynak kullanımı, atık oluşumu gibi çevresel zararlar azaltıldı. Tablete geçişle tanıtım broşürü kullanılmamasıyla kağıt tüketimi azaldı.


Çevresel İnovatif Uygulama:

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Proje:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali Projesi Geri Dönüşüm Uygulaması

Proje özeti:

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Ege, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin 2032’ye kadar işletme hakkını kazandı. İmzalanan anlaşmaya göre, TAV var olan iç hatlar terminalini yıkarak daha modern bir yapı inşa etmeyi de üstlendi. Proje kapsamında 185 bin metrekarelik terminal binası, 2 bin 559 araçlık çok katlı otopark ve ilgili birimler inşa ediliyor. Bu çerçevede, yeni terminal kompleksinin yapımının yanı sıra eski iç hatlar binası ve eklerinin yıkımı; hurda ve atıkların geri dönüştürülmesi işini TAV İnşaat üstlendi. Hayata geçirilen uygulamayla, yıkım söküm sonucunda ortaya çıkan malzemelerin yüzde 67’si geri dönüştürüldü, yüzde 32’si yapım çalışmalarında yeniden kullanıldı, her iki kategoride de değerlendirilemeyen yüzde 1’lik kısım bertaraf edildi.
Sosyal


Sosyal İnovatif Uygulama:

Baku–Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company Türkiye Şubesi (BTC Şirketi)

Proje:

Ceyhan İş Geliştirme Merkezi’nin (CEYGEM) Kurulması ve Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje özeti:

Daha önce İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde uygulanan Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi’nin (İG-GD Projesi) devamı olan “CEYGEM’in Kurulması ve Kurumsal Kapasitesini Güçlendirme Projesi 2012’de yürütülmeye başlandı. İskenderun Körfezi’nde ağırlıkla enerji sektörü olmak üzere hızlı sanayileşeme süreci yaşanıyor. Bölgeye kurulan büyük işletmeler, yakın çevreden nitelikli eleman ve tedarikçi bulmakta güçlük çekiyor. Fakat yörede önemli işsizlik yaşanıyor. CEYGEM, sahip olduğu veri tabını ile bölgede yatırım yapacak firmalara tedarikçi, işgücü bulma, nitelikli işgücü yetiştirme, sağlık-güvenlik, ilk yardım eğitim kuruluşu şeklinde hizmet sunuyor. Ceyhan Belediyesi’nin 10 dönüm arazi tahsisi, KOSGEB ve BTC Şirketinin verdiği katkılar yanında, Ceyhan’ın önde gelen meslek kuruluşlarının kurduğu CEYGEM Ltd. Şti. işletici kuruluş işlevini yerine getiriyor. CEYGEM, kariyer danışmanlığı, iş arama, işe hazırlama ve yönlendirme, meslek edindirme, belgelendirme, iş bulma, girişimcilik destekleri; iş planı hazırlama, girişimci eğitimleri, hibe ve kredilerden faydalanmalarına destek, KOBİ Danışmanlığı, eleman bulma, belgelendirme, kurumsal kurslar, proje geliştirme ve fon bulmaya teknik destek veriyor.


Sosyal İnovatif Uygulama:

Bosch Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Proje:

Bosch Bursa Enerji Verimliliği Okulu

Proje özeti:

Bosch 2011’de Enerji Verimliliği Okulu’nu hayata geçirdi. Okulda daha yaşanabilir bir gelecek için çalışanlara, çevredeki kuruluşlara ve okullara enerji verimliliği ile ilgili eğitimler veriyor, bilinç düzeyinin arttırılması hedefleniyor. Okulda, enerji verimliliğine dikkat çekmek için gündeme getirilen 20 uygulama örneği bulunuyor (Binalarda ısı kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, yapı ve yalıtım malzeme çeşit ve uygulamaları, verimli aydınlatma ve gün ışığı aydınlatma sistemleri vb). Okulda,10 Nisan 2013 tarihi ile toplam 2 bin 300 kişiye eğitim verildi. Katılımcıların 2 bin 90’ı Bosch çalışanı, 210’u ise çeşitli okullardan katılan öğrencilerden oluştu. Enerji Verimliliği Okulu eğitimleri gönüllülük esasına dayanıyor. Eğitimlere isteyen her çalışan intranet ortamındaki Bosch Eğitim Sistemi üzerinden kayıt olabiliyor. Eğitimin etkinliği eğitim sonrası uyguladığımız eğitim değerlendirme formları ile ölçülüyor.


Sosyal İnovatif Uygulama:

Enerjisa Enerji Hizmetleri

Proje:

Hata İkaz Sistemi (HİS)

Proje özeti:

Alçak Gerilim (AG) dağıtım şebekelerinde çeşitli arıza nedenleriyle demir direklerde elektrik kaçağı oluşması ya da iletken kopması durumlarında can ve mal emniyetini güvence altına alacak yeni ve özgün bir sistem tasarlandı ve pilot uygulaması yapıldı. Yılda yaklaşık 4 bin adet iletken kopması meydana geldiği düşünüldüğünde can ve mal güvenliği için konunun ne derece elzem olduğu gözleniyor. Bu uygulama ile sorunun önüne geçilmesi ve elektrik kayıplarından kaynaklanan ekonomik zararın giderilmesi amaçlanıyor. Proje, Türkiye ve Dünya genelinde, elektrik dağıtım sektöründe öncü bir uygulama özelliğini taşıyor. Yapılan araştırmalarda bu gibi arıza durumlarında can kayıplarını önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı ancak sistemsel olarak bir sonuca ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Hata İkaz Sistemi Elektrik Dağıtım sektöründe ilk olma özelliği taşıyor. Hata İkaz Sisteminin parçası olan demir direklerde elektrik kaçağını tespit eden cihaz için 1 Mart 2013 tarih ve 2013-G-72849 sayı ile Türk Patent Enstitüsü’ne faydalı model başvurusu yapıldı.


Sosyal İnovatif Uygulama:

Enerjisa Üretim A.Ş.

Proje:

Teknisyen Okulu

Proje özeti:

Teknisyen Okulu projesi (TOK) 2012’de hayata geçirildi. Projenin amacı; yüksek potansiyeli olan, öğrenmeye açık ve farklı lokasyonlarda bulunan enerji santrallerinde görev almaya istekli, tecrübesiz teknisyen adaylarını yetiştirmekti. 2012’de gerçekleştirilen projenin başarısı dikkate alınarak, proje 2013’te tekrarlandı. 2012’de istihdam edilen mavi yakalı personelin yüzde 32’si bu proje ile temin edildi. Bağlılığı yüksek ve standart bir yetkinlik setine sahip bir Teknisyen ekibi yaratıldı. Bölgesel ihtiyaca odaklanılarak, işe alımda zorluk yaşanılan bölgelerden gelen ya da bu bölgelerde yaşamaya istekli adaylara öncelik verildi. Enerji santrallerinin devreye alındığı şehirlerde, istihdam ve ekonomiye katkı sağlandı. 2012’de TOK’a 22 öğrenci; 2013’te 32 kişi kabul edildi. Uygulamanın sürdürebilir olmasını sağlamak amacıyla, TOK, yeni devreye girecek olan santrallerde görev alacak teknisyenlere yönelik olarak devam ettirilecek.


Sosyal İnovatif Uygulama:

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Proje:

Seramik yapıştırma harcı: ‘weber kol. flex konfor konsantre’

Proje özeti:

weber.kol flex, seramik uygulamaları için geliştirilen, çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, aktif sıkıştırma teknolojisi ile üretilen, yüksek performanslı, toz çıkarmayan, hafif, çevreci ve ekonomik, çok elastik yapıştırma harcı. Pazarda hem hafif, hem de toz çıkarmama özelliğine sahip ilk ve tek yapıştırma harcı olarak bulunuyor. Eylül 2012’de pazara sürülen ürün, küçük ve büyük birçok projede yaygın olarak uygulanıyor. Toz çıkarmama özelliğine sahip olan ürün, kullanıcı dostu olmasının yanı sıra, kullanım sırasında, ev sahiplerine de yüzde 100 tozsuz bir ortam sağlıyor. Ürün konsantre özelliği sayesinde, 15kg’lik ürün ile, 25kg’lik ürüne eş değer metraj yapabiliyor. Böylelikle, daha az üretim ve nakliye avantajı ile düşük karbon salınımı neticesinde, çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.
Ekonomik


Sosyal İnovatif Uygulama:

Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım

Proje:

Geri dönüşüm ve test merkezi projesi

Proje özeti:

Geri Dönüşüm ve Test Merkezi ile sahadan gelen malzemelerin test ve bakımlarının yapılması, geri dönüşümlerinin sağlanması, garanti süresi içerisinde arızalanan malzemelerin garanti takibinin yapılması ve çevreye zararlı etkilere sahip maddelerin doğaya salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Elektrik malzemelerinin yapılan test ve bakım işlemleri ile tekrar kullanılması sağlanarak çevreye zararlı etkiye sahip maddelerin doğaya salınımının önüne geçildi. 2012’de sahada arızalanarak veya yenileme yatırımı kapsamında sökülerek ana ambarlara (demonte) gelen 202 bin 476 adet malzemeden, 67 bin 492 adedi yapılan tasnif, test ve bakım işlemleri ile kullanılabilir hale getirilmiş, ayrıca işletmede garanti kapsamında arızalanan 1376 adet malzeme Garanti Yönetimi Sistemi ile üreticisine değiştirilmiştir.


Sosyal İnovatif Uygulama:

T. Garanti Bankası A. Ş.

Proje:

Net Hesap

Proje özeti:

Net Hesap, Türkiye’de düzenli birikim alışkanlığını artırmak ve bunu finansal sisteme taşımak amacıyla geliştirilmiş bir ürün. Net Hesap’ta, birikim yapmak isteyen müşteriler, 4 farklı birikim planından birini seçiyor. Planlar farklı ödeme tutarları ve sürelere göre, plan sonunda ulaşılacak birikim tutarını gösteriyor. Müşterinin seçtiği planın süresi boyunca, kredi kartından veya hesabından aylık ödeme tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarılıyor. Bu tutarlara günlük olarak faiz işletiliyor. Net Hesap ürününün lansmanı Temmuz 2012’de yapıldı. Oldukça sınırlı pazarlama ve iletişim aktivitesi yapılmış olmasına rağmen, satış performansı beklenenin üzerinde gerçekleşti. Garanti Bankası Net Hesap ile birlikte, müşterilerin finansal alışkanlıkları olumlu yönde değiştirmeyi amaçladı ve tüketicilerde küçük tutarlarda birikim yapma davranışı geliştirmede de aktif rol oynadı. Net Hesap ile müşterilerini birikime yönelterek onların bütçe yönetimini desteklemesi, Garanti Bankası’nın ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının göstergesi.