Değerlendirme Modeli ve Seçim Süreci

Başvuruların eksik evrak ve başvuru şartlarına uyumun kontrolü SKD tarafından yapıldıktan sonra, başvurular iki aşamalı olarak değerlendirilecektir. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmayan başvuru evrakları olması halinde başvuru değerleme dışında bırakılacaktır.

1. Teknik Değerlendirme:


SKD tarafından ilk değerlendirmeleri yapılan başvurular, teknik açıdan ve puanlama sistemi kriterleriyle değerlendirilecektir. Teknik Komite İnovasyon Çalışma Grubu üyelerinden oluşur ve SKD kolaylaştırıcılığında yapılır. Her uygulamanın en az 2 çalışma grubu üyesi tarafından puanlanması sağlanır. Teknik değerlendirme sonucu medyan yöntemi kullanılarak belirlenecek sayıda uygulama bir üst değerlendirmeye alınır.

2. Jüri Değerlendirmesi:


Üniversite, basın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım sağlayacağı son eleme sürecinde, teknik incelemeden belirlenen puanın üzerinde alan uygulamalar projelerini anlattıkları yazılı döküman ve tüm juri üyelerine yapacakları sunumun ardından jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Her kategoride seçilen uygulamaya ödülleri konferans sırasında takdim edilir.