Başvuru Formu

  • Bu form başvuru sahibinden beklentilerimizi gösterir niteliktedir.
  • Başvurular “Arial” yazı tipi, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Veriler sağlanırken soruların yanında yer alan sınırlamalara sadık kalınmalıdır.
  • Başvurunuzu destekler nitelikteki görseller de dahil olmak üzere, döküman 10 MB’yi geçmemelidir. Görseller, ilgili gördüğünüz soruların altına eklenebilir.
  • Yarışmanın ilk eleme aşamasında video tanıtımları istenmemektedir. Finale kalınması durumunda Jüri üyelerine yapılacak sunumlarda video’lardan yararlanılabilir.
Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formu Gönderme